Přístrojové ošetření

 

SCANNER PANORAMA

Scanner PANORAMATerapeutické a kosmetologické lasery procházejí již řadu let neustálým vývojem a zdokonalováním. Pokrok techniky umožňuje konstruovat lasery s takovými vlastnostmi, které by byly před několika málo lety nedosažitelné nebo nezaplatitelné.
Slovem optický scanner označujeme zpravidla zařízení, které pomocí zrcadla rozmítá světelný paprsek po ozařovaném povrchu.
V dermatologii a kosmetologii jsou scannery velmi ceněny, protože umožňují ozařovat velké plochy po dlouhou dobu, což by bylo při použití ruční sondy velmi nepraktické a zdlouhavé. Málokdo však ví, že to je jen jedna z mnoha předností scanneru, ještě k tomu ta méně významná. Mnohem důležitější je efekt, který v organismu vyvolává ozařování velkých souvislých ploch. Projevuje se nápadným zvýšením blahodárného účinku laserového ošetření, které nedokážeme vysvětlit pouhým součtem energie, vyzářené na danou plochu. Spontánní reakce ozařované tkáně vykazuje odezvu mnohem lepší a rychlejší. Dochází k účinku, kdy se kladné účinky na jednotlivé oblasti tkáně vzájemně násobí. Tomuto efektu říkáme synergický účinek laserového scanneru.
monoscanBěžné scannery vyzařují jeden paprsek laserového světla. Ten je počítačově řízenou soustavou zrcadel rozmítán po ozařovaném povrchu podobně, jako když při kreslení tužkou šrafujeme plochu papíru. Tyto lasery dosahují velké koncentrace výkonu paprsku a proto se ideálně uplatňují při ošetřování relativně rovinných ploch například v ortopedii, fyzioterapii a všude tam, kde je žádoucí dosáhnout pokud možno velké hloubky průniku.
V kosmetologii se tato klasická konstrukce scanneru příliš nerozšířila. Na jednu stranu je velká koncentrace výkonu spíše bezpečnostní překážkou, na stranu druhou nedokáže jednopaprskový scanner rovnoměrně ozářit kulaté či vypouklé plochy například lidského obličeje.
panscanPrávě pro tyto případy byl vyvinut tzv. panoramatický scanner, který je sestaven z dvanácti vzájemně nezávislých laserových zářičů, sestavených do myšleného oblouku. Jednotlivé paprsky tak dopadají na ozářenou plochu vždy přibližně kolmo, tedy s největší možnou účinností. Mikroprocesorem řízený pohonný mechanismus pak celým tímto vějířem laserů pohybuje tak, aby žádný z bodů ozařované plochy nebyl vynechán.

ZONER Antiage Trilogy

Cílem laboratoří PANESTETIC bylo vyvinout inovativní přístroj pro ANTIAGEing se snadnou obsluhou a maximálními výsledky. Tak se zrodil ZONER - moderní multifunkční kosmetický přístroj kombinující tři nejefektivnější technologie proti stárnutí pokožky.

Technologie:

1. FOTOBIOSTIMULACE

  • Fotobiostimulace je metoda, která umí aktivovat fyziologické procesy v epidermis tak, aby výrazně vylepšily vzhled a strukturu pokožky. Přístroje Panestetic jsou pro biostimulaci vybaveny světelným paprskem o vlnové délce 855 nm. Toto infračervené záření v místě aplikace rozšiřuje cévy. To má za následek lepší prokrvení tkáně a efektivnější zásobení buněk kyslíkem. Dochází ke stimulaci buněčného metabolismu a aktivaci přirozených regeneračních mechanismů v pokožce.

2. RADIOFREKVENCE - RADIOLIFT

  • Radiofrekvence je velmi elegantní neinvazní nebolestivá metoda eliminující projevy stárnutí pokožky. Je vhodná všude tam, kde chceme projevy stárnutí alespoň částečně napravit nebo působit preventivně s cílem získat mladistvější vzhled, zpevnit pokožku, zlepšit její texturu, kompaktnost a tonus. Její efekt je okamžitý a má v horizontu 4 - 6 měsíců stoupající tendenci, takže pleť obličeje či pokožka těla je během této doby krásně redefinovaná, omlazená, mnohem pevnější a kompaktnější.

3. MEZOPORACE

  • Zcela jedinečná neinvazní technologie, která do kosmetického odvětví přišla z lékařství, kde je využívána pro neinvazivní podávání léků, zejména proti bolesti. Umožňuje zapracovat 100% aktivních látek obsažených v aplikovaném kosmetickém přípravku na bázi vody nebo gelu a to nejen do extracelulárního prostoru, ale přímo do buněk. Jedná se o tzv. transdermální přenos, bez bolesti, bez jehel, bez vedlejších účinků, jen díky jemným elektrickým impulsům, které působí na dermis a kožní buňky. Tyto pulsy dočasně otevírají transportní kanály a umožnují tak jednoduchý a bezproblémový prostup účinných látek ze sér zvolených podle problému, který je potřeba vyřešit, až do buněk

                    https://www.beneficium.cz/geneoplus/